Vlaamse premie voor warmtepompboiler Daikin!

Enkel warmtepompboilers die over een regeling beschikken om de warmwatertemperatuur te verhogen bij een extern signaal en zo aan thermische opslag kunnen doen, komen in aanmerking voor de premie! Voorlopig (14/01/2021) staat de lijst met geaggregeerde warmtepompboilers nog niet online op de website van de overheid. Je dient bij aanvraag te verwijzen naar het technisch databoek dat je op de website van Bumaco kan downloaden (zie onderaan), pag. 8. Fotovoltaïsche (Smart Grid) aansluiting is op contact 31-32.

 

Voorwaarden vanaf 2021:

  • de warmtepompboiler moet een regeling hebben om de warmwatertemperatuur te verhogen bij een extern signaal om zo aan thermische opslag te kunnen doen (ok voor de hierboven aangegeven modellen)
  • deze premie kan aangevraagd worden voor woningen of wooneenheden of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest:
    • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
    • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend.
  • De nieuwe warmtepompboiler moet geplaatst en gefactureerd worden door een aannemer.
  • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder Fluvius toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum.

 

De premie per woning of wooneenheid bedraagt:

  • met factuurdatum in 2021: 300 euro, maximaal 40% van de factuur.
  • met factuurdatum in 2021 + klant met 'uitsluitend nachttarief': 360 euro, maximaal 50% van de factuur.

 

Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van de premie vindt u op Vlaanderen.be of Fluvius.be en bij Bumaco

Bumaco Kempen (vroeger: AVS Service) - Saffierstraat 5/unit 14 - 2200 Herentals - België - info@bumacokempen.be - T: + 32 14 24 25 10

RPR Antwerpen, afdelding Turnhout - BTW BE 0871 062 671